" Không ai có thể giữ được ngày hôm nay không mất, nhưng ai cũng có thể cất vào hôm nay một điều gì đó mà ngày mai vẫn còn "

LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY

PHONGNX_HCM